AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, zal ik je toestemming nodig hebben om gegevens vast te leggen en te bewaren. Hieronder wordt het doel hiervan toegelicht.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Massagepraktijk de Strijkplank kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Massagepraktijk de Strijkplank, en/of om dat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of op een open dag/beurs verstrekt, of door het invullen van het cliëntformulier. Massagepraktijk de Strijkplank kan de volgende persoonsgegevens vragen, verwerken en bewaren, om u zo adequaat mogelijk te kunnen behandelen:

  • Naw gegevensslot aan hek
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Medische gegevens
  • Korte samenvattingen van behandelingen
  • Persoonlijke gegevens zoals aangegeven op het cliëntformulier

Naar aanleiding van de behandeling kan Massagepraktijk de Strijkplank gegevens opslaan van gevoerde gesprekken, om voortgang bij te houden en een passende (vervolg)behandeling te bepalen. Deze gegevens heeft Massagepraktijk de Strijkplank alleen op papier. U tekent voor het op de hoogte zijn van het vastleggen van deze gegevens. De papieren worden bewaard in een map in de praktijkruimte, die alleen voor de behandelaar toegankelijk is. De gegevens zullen alleen mee naar buiten worden genomen, indien de behandeling buiten de praktijk plaatsvindt.

Waarom heeft Massagepraktijk de Strijkplank deze gegevens nodig?
Massagepraktijk de Strijkplank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor u de gegevens heeft gegeven. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar na de laatste behandeling bewaard en zullen hierna worden vernietigd (= versnipperd).

Delen met anderen
Massagepraktijk de Strijkplank verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Massagepraktijk de Strijkplank zal dit nooit doen zonder persoonlijk contact met u hierover.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Massagepraktijk de Strijkplank – www.destrijkplank.nl – worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Massagepraktijk de Strijkplank gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Massagepraktijk de Strijkplank maakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De door Google verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP Adres) overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Lees het privacybeleid van Google specifiek van Google Analytics voor meer informatie. Google kan deze  informatie gebruiken om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over www.destrijkplank.nl te maken en om eventuele advertenties te kunnen toetsen op hun effectiviteit.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Massagepraktijk de Strijkplank heeft hier geen invloed op. Massagepraktijk de Strijkplank heeft Google geen toestemming gegeven om op bovenstaande wijze vergaarde informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Boekingen
Boekingen worden in een Google agenda bijgehouden. Uw naam en behandelwijze (soort massage) staan hierin vermeld alsmede – indien van toepassing-  het aantal massages dat reeds van de strippenkaart is gebruikt. Hierin staan geen medische – of adresgegevens vermeld. De Google Agenda van Massagepraktijk de Strijkplank is een aparte digitale agenda die met niemand wordt gedeeld. Voor de privacy geldt hetzelfde jegens Google als bovenstaand.

E-mailwisseling
E-mailverkeer vindt tevens plaats via Gmail van Google. Hierop zijn de privacy statements van Google van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@destrijkplank.nl Massagepraktijk de Strijkplank zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Massagepraktijk de Strijkplank neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@destrijkplank.nl

www.destrijkplank.nl is een website van Massagepraktijk de Strijkplank.

Massagepraktijk de Strijkplank is als volgt te bereiken:

Postadres: Asschatterweg 145, 3831 JM Leusden
Vestigingsadres: Asschatterweg 145, 3831 JM Leusden
Inschrijving Kvk: 62436554
BTW nr: 127179513B01
BMS lidmaatschapnummer: 271493
NIBIG registratienummer: 528046