disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze hele website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider zij toegang hebben tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm door mij gebruikt.

Persoonlijke informatie wordt alleen door mij gevraagd als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het kunnen contribueren aan mijn blog ‘Interessant!’ of wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn activiteiten.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, alleen wanneer de wet mij daartoe verplicht. U kunt me te allen tijde vragen uw gegevens uit mijn bestanden te verwijderen.

E-mail

De inhoud van e-mailberichten die door mij worden verstuurd, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u zijn terechtgekomen, dan verzoek ik u vriendelijk dit bericht te retourneren aan info@destrijkplank.nl en het bericht uit uw mailbox te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Ik besteed veel aandacht aan deze site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. Ik aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Strijkplank of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal aan mij beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Strijkplank. Wanneer u van mening bent dat De Strijkplank op enigerlei wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht(en), neem dan contact op zodat we hiervoor een oplossing kunnen vinden.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met mij op.