huisregels

Om de massage prettig te laten verlopen, heb ik een aantal huisregels opgesteld. In formelere taal, kun je ook de Algemene voorwaarden lezen. Voor het AVG document verwijs ik je naar deze pagina. Tijdens de anamnese zal ik je tevens vragen het AVG document te ondertekenen en een Cliëntformulier in te vullen.

Wees op tijd aanwezig, om ontspannen aan de massagesessie te kunnen beginnen. Draag gemakkelijk zittende kleding, waarvan het niet erg is dat er wat olie op komt. Ik adviseer om na afloop wat vrije tijd in te plannen om de uitwerking optimaal te kunnen ervaren.

Voor aanvang van een behandeling nemen we samen het Cliëntformulier door, dat je voor de eerste behandeling krijgt thuisgestuurd. Hierin wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot het medische verleden. Geef aan wat voor jou het doel van de massage is en vooral waar je eventueel last van hebt.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en word je doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn pas weer mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.

Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, vraag dan bij hem/haar na of massage geen bezwaren oplevert.

Eventueel medicijngebruik of middelengebruik dien je voorafgaand aan de massage mee te delen, aangezien dit van invloed kan zijn op de behandeling. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.

Laat het ook weten als je bent doorverwezen door een fysiotherapeut of dokter.

Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn die vermeldenswaardig zijn om de behandeling een zo goed mogelijk resultaat te kunnen geven.

Je wordt altijd met respect behandeld, tijdens de massages ben je met (hand)doeken bedekt. Alleen dat lichaamsdeel waarop gewerkt wordt, is ontbloot.

De Strijkplank is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Annuleren van de afspraak 24 uur van tevoren.

Helaas hebben sommige mensen verkeerde verwachtingen van een massage en geeft dat aanleiding tot misverstanden. Voor alle duidelijkheid: geen erotische massage.