Lomi Lomi massage

Lomilomi is helende massage, gebaseerd op een eeuwenoude filosofie die op Hawaii diep beleefd wordt. Van oorsprong is deze oude wijze bedoeld om krijgers op te lappen na de strijd, en langzamerhand geworden tot een onderdeel van een gezondheidsleer waarin ook kruiden, rituelen, dans en gebed een rol spelen.

In de Hawaiiaanse filosofie gaat het vooral om twee zaken, harmonie en liefde. Gebrek aan harmonie leidt tot weerstand, wat weer tot blokkades in de energiestroom kan leiden. De basis van de Lomi Lomi massage is de Flying Dance, een meditatieve dans die symbool staat voor het contact. Door de constante flow van de massage en de helende werking van de Lomi Lomi ervaart de cliënt een diepe ontspanning en worden blokkades opgeheven.

De massage wordt met armen en handen gegeven, met gebruikmaking van veel olie. De cliënt is ontkleed en ligt onder een sarong. Deze blijft gedurende de gehele massage over de edele delen liggen om het gevoel van veiligheid te waarborgen. Bij deze energetische massage speelt de intentie van de cliënt een belangrijke rol. De masseur neemt de intentie van de cliënt mee in de massage. Door de intentie specifiek te benoemen, wordt elke massage uniek.